[1]
Khasbulloh, M.N. 2018. RELEVANSI SIKAP DAN MINAT MAHASISWA DENGAN KESIAPAN MENJADI GURU PROFESIONAL PADA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN KEDIRI: SEBUAH ANALISIS MULTIPLE LINEAR REGRESSION. Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam. 16, 2 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.30762/realita.v16i2.1033.