(1)
Syarif, F. . MEMAHAMI GEERTZ MEMBACA ISLAM JAWA. Realita 2019, 17.