(1)
Rahman, Z. A. . Hukum Perkawinan Islam Dalam Kuasa Pemilik Modal. Realita 2015, 13, 212-223.