KHASBULLOH, M. N. . RELEVANSI SIKAP DAN MINAT MAHASISWA DENGAN KESIAPAN MENJADI GURU PROFESIONAL PADA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN KEDIRI: SEBUAH ANALISIS MULTIPLE LINEAR REGRESSION. Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, [S. l.], v. 16, n. 2, 2018. DOI: 10.30762/realita.v16i2.1033. Disponível em: http://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/107. Acesso em: 1 mar. 2024.