Khasbulloh, M. N. . “RELEVANSI SIKAP DAN MINAT MAHASISWA DENGAN KESIAPAN MENJADI GURU PROFESIONAL PADA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN KEDIRI: SEBUAH ANALISIS MULTIPLE LINEAR REGRESSION”. Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam, vol. 16, no. 2, Dec. 2018, doi:10.30762/realita.v16i2.1033.