1.
Khasbulloh MN. RELEVANSI SIKAP DAN MINAT MAHASISWA DENGAN KESIAPAN MENJADI GURU PROFESIONAL PADA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN KEDIRI: SEBUAH ANALISIS MULTIPLE LINEAR REGRESSION. Realita [Internet]. 2018 Dec. 30 [cited 2024 Feb. 27];16(2). Available from: http://jurnallppm.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/view/107